Shërbimet

Prodhim Asfalto Betoni

Prodhim Asfalto Betoni

Transport

Transport

Ndërtim dhe Asfaltim Rrugësh

Ndërtim dhe Asfaltim Rrugësh

Profili

Shoqëria “BAMI” Sh.p.k, ka zyrat qëndrore në Tiranë në rrugen e Durresit, pallati mbrapa Ring Center, Kati 1, Tirane, Albania dhe zyrën ndihmëse në Kameras, Fushë-Kruje. Ajo është krijuar me vendim gjykatë të Rrethit Tiranë me numer 21891, date 02.09.1999 dhe e regjistruar në organet tatimore me numer NIPTI: J94416206R. Shoqëria “BAMI” Sh.p.k, është liçensuar nga Ministria e Infrastruktures dhe Energjise me Liçence NZ.3607/18 date 19.02.2018 (Liçenca e Rinovuar).

Lajme

Punime ne Sheshin “Mustafa Merlika“

Zgjerimi i rruges kryesore si dhe rikualifikim i sheshit Mustafa…

shiko më shumë

Punime ne qendren e Krujes

Zgjerimi i rruges hyrese, parkimi dhe rikualifikimi i qendres se…

shiko më shumë

Kontakt

 

Verification