Work

Bami shpk company in the continuation of its expansion, wants to hire:

Ing. Hidroteknik

Kandidati duhet te plotesoje kushtet e meposhtme:

– Te kete mbaruar Fakultetin e Inxhinierise se Ndertimit, profile Hidroteknik.

– Te kete experience pune mbi 5vjet ne zbatimin e projekteve ndertimore

( ujesjellsa dhe kanalizime, vepra te ndryshme hidrike )

Te jete i afte per te drejtuar punen, i komunikueshem dhe i mireorganizuar per te punuar ne grup. Te jete i disponueshem per te punuar ne projekte jashte qytetit te Tiranes. Te jete i pajisur me leje drejtimi te klasit B.

* Documents that you will need:
CV me foto , Diplome e skanuar ,Letermotivimi , Referenca nese ka

apply now

Ing. Mekanik

Zyrat ndihmese ne Fushe – Kruje, Kameras

Kandidati duhet te plotesoje kushtet e meposhtme:

– Te kete mbaruar Fakultetin e Inxhinierise Mekanike.
– Te kete experience pune minimum 5vjecare ne makinerite e renda ( eskavator, rrul, fadrome, kamione, etj )
Te jete i afte per te drejtuar punen, i komunikueshem dhe i mireorganizuar per te punuar ne grup. Te jete i disponueshem per te punuar ne projekte jashte qytetit te Tiranes. Te jete i pajisur me leje drejtimi te klasit B.

* Documents that you will need:
CV me foto , Diplome e skanuar ,Letermotivimi , Referenca nese ka

apply now

Recepsioniste

Zyrat Qendrore Bami shpk, Tirane

Te rregjistroje te gjitha hyrje-daljet e personave te ndryshem ne Zyrat Qendrore

Te kordinoje dhe me departamentet perkatese

Working Hours :

8:00 am - 5:00 pm

* Documents that you will need:
CV, leter motivimi dhe referenca nese ka

apply now

Application Form__T__Forma e Aplikimit

 

Verification