Projekte

Gama jonë e fushës së ndërtimit është e larmishme duke përfshirë një sere projektesh të rëndësishme të renditura si më poshtë :

1. Zgjerim i rrugës hyrëse të qytetit, parkimi dhe rikualifikimi i qendrës së qytetit Kruje
2. Përmirësimi i shtresave rrugore dhe i sinjalistikës segmenti rrugor Fushë Krujë -Thumanë
3. Përmirësimi i sigurisë rrugore në aksin Kashar – Rinas

Ajo që na identifikon me shumë si shoqëri ndërtimore është cilësia dhe standartet e larta të produkteve të asfalto betonit dhe implemtimi i tyre si nga kapaciteti teknik ashtu edhe i makinerive që disponon Bami shpk.

Kruja

Fushe Kruje – Thumane

Kthesa e Kasharit

Makineritë

Makinerite

Fabrika

Prodhim asfalto betoni me cilesi te larte sipas standarteve.

Fabrika