News

Punime ne qendren e Krujes

Zgjerimi i rruges hyrese, parkimi dhe rikualifikimi i qendres se qyteti Kruje. Mbas mbarimit te rruges hyrese dhe rikualifikimit te qendres se qytetit Kruje vazhdojne punimet per pjesen e parkingut.